Tarieven

Bent u op zoek naar professionele ondersteuning en begeleiding met passie schroom dan niet en neem vandaag nog contact op voor een  kennismakingsgesprek!

Ik kom vrijblijvend en kosteloos bij u langs voor een eerste persoonlijke kennismaking. Tijdens dit gesprek maken we samen een inventarisatie van de hulpvraag. Mocht er een wederzijdse klik zijn, dan maken we samen een informeel “zorgplan” met duidelijke afspraken.  U gaat pas betalen op het moment dat de eerste afspraak volgens het zorgplan is verricht. Kunnen we samen niet tot een overeenstemming komen dan bent u mij dus niets verschuldigd.

Thuiszorg Uurtarief

Het starttarief  bedraagt € 20,00 per uur. Alle uren en activiteiten worden door mij geregistreerd en op basis daarvan ontvangt u iedere maand een factuur. De kosten voor mijn  ‘Hulp met Passie’ zijn gebaseerd op het aantal gewerkte uren tegen het uurtarief.

Reiskosten

Buiten Zoetermeer worden de reistijd en de reiskosten (21 ct/km) in rekening gebracht. Minimale inzet is één uur per opdracht.

Tegemoetkoming in de kosten 

Tijdens ons kennismakingsgesprek kan ik ook  informeren over de mogelijkheden om een tegemoetkoming in de kosten te krijgen. Eventuele vergoedingen zijn o.a. afhankelijk van de gemeente waarin u woont, uw PGB budget en zorgverzekeraar. Zorgwijzer.nl

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) is een bedrag waarmee u zelf zorg en ondersteuning kunt inkopen. U bepaalt zelf hoe, wanneer en van welke aanbieder u de hulp en ondersteuning wilt ontvangen. U heeft dus zelf de touwtjes volledig in handen! Een PGB kunt u verkrijgen op basis van een indicatie op grond van de WLZ, WMO of ZVW. Voor informatie verwijzen wij u naar de website van PerSaldo .

Wanneer u mij particulier inzet vanwege uw ziekte of beperking kunt u deze kosten deels of geheel aftrekken via de belasting. Deze aftrekpost gaat onder de noemer van extra gezinshulp. Dit geldt vaak als u geen officiële indicatie heeft, maar u aantoonbaar wel hulp nodig heeft.